Που θα μας βρείτε

Latitude:40.54646188293058, Longitude:22.236189007669964 (40°32’47.0″N 22°14’10.6″E)